Nivell del Aiguamòg Aiguamòg Arriu Aiguamòg
 
Nivel de agua
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto
Nivel Muy Alto
cm
%
Tendencia 24h
%
  00:00